1-szy Turniej Warszawskiego Towarzystwa Golfowego – wyniki