Pismo – wniosek do PZG o wycofanie propozycji zwiększenia opłat wpisowych dla nowych klubów

W dniu 2020-10-15 Warszawskie Towarzystwo Golfowe zamierza skierować pismo otwarte do Prezesa PZG, Marka Michałowkiego z oczekiwaniem wycofania się z propozycji podniesienia opłat wpisowych dla nowych klubów bez pól.
Poniżej przedstawiamy jego treść:

Ze zdziwieniem zwróciliśmy uwagę na propozycję podniesienia opłat wpisowych dla nowych klubów golfowych bez pól.

Dziwią nas propozycje, które będą miały negatywny wpływ na popularyzację golfa.

Ograniczanie działań oddolnych, tłumienie inwencji oraz kreatywności, służą stagnacji i braku rozwoju i noszą znamiona monopolizacji rynku.

Jako jedne z najbardziej wartościowych w obecnym stanie golfa w Polsce uznajemy właśnie powstawanie Klubów i Stowarzyszeń jako inicjatyw oddolnych, własnych, niekreowanych przez system.

To właśnie te kluby czy stowarzyszenia są w stanie najbardziej skutecznie uzyskiwać wszelką pomoc grantową, pomocową czy sponsorską na działalność własną. Środki w ten sposób pozyskane mają bezpośrednie przełożenie na szkolenie juniorów czy aktywizowanie osób starszych.

Kluby przy polach czy nawet driving range, to w 100% działalności komercyjne. Kluby bez pól – w zdecydowanej większości nie.

Większość klubów przy polach golfowych skupia się na działaniach stricte biznesowych i jest to całkowicie zrozumiałe. Często nie są one zainteresowane prowadzeniem działalności non-profit, która jest wpisana w działania fundacji i stowarzyszeń, w tym Polskiego Związku Golfa.

Warto także zauważyć, że inicjatywy powstania takich klubów czy stowarzyszeń bez pól, wynikają często z niedostosowania oferty w klubach komercyjnych dla szerszego odbiorcy.

Podwyższenie składek wpisowych skutecznie wyeliminuje inicjatywy skierowane wyłącznie na popularyzację golfa. Będzie miało także wpływ na uzależnienie się od właścicieli klubów przy polach. Wydaje się ekonomicznie zasadne aby to duże, komercyjne obiekty płaciły wyższe stawki, gdyż jest to ułamkowa część ich zysków i kosztów.

Powstawanie klubów przy stowarzyszeniach i fundacjach powinno być obciążone wyłącznie symboliczną stawką wpisową, gdyż to one są w stanie docierać do odbiorców, którymi nie są zainteresowane obiekty komercyjne.

Przełoży się to na zwiększenie liczby golfistów w kraju.

Po wdrożeniu podwyższonych opłat dla klubów bez pól, spora część inicjatyw nawet nie zaistnieje.

Antycypując efekty podniesienia składek dla nowych klubów bez pól spodziewamy się:

– brak wpływów do budżetu PZG – kluby takie nie będą się zrzeszać, gdyż opłata wpisowa będzie zaporowa,

– uzależnienia aktywności integracyjnej golfistów od działań komercyjnych przedsiębiorstw przy polach,

– negatywnego wpływu na popularyzację golfa towarzyskiego, rodzinnego i juniorskiego,

– umocnienie stereotypu, że golf jest sportem elitarnym, nie dla każdego, Co mija się z celami statutowymi Polskiego Związku Golfa

– brak nowych golfistów = brak sprzedaży członkostw w PZG, ponownie negatywny wpływ na budżet.

Podsumowując, oczekujemy odstąpienia od pomysłu podniesienia opłat wpisowych dla klubów bez pól i rekomendujemy zwiększenie nadzoru nad regulaminowym korzystaniem z systemu Eagle.

Warszawskie Towarzystwo Golfowe