POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO (https://golf.warszawa.pl)

 

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://golf.warszawa.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
4. ODBIORCY DANYCH
5. PROFILOWANIE
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest

ona źródłem obowiązków dla Użytkowników SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim

zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO, w tym

podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w

SERWISIE INTERNETOWym WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO jest WITOLD

SMONIEWSKI, administrator strony internetowej golf.warszawa.pl.
1.3. Dane osobowe w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Korzystanie z SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych

przez korzystającego z SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO jest dobrowolne.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w

szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych,

zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do

celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to

niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym

ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą

odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym

prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator

stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą

elektroniczną.
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co

najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub

większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają

interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane

dotyczą, jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1

polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO

przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez

Administratora.
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO
3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych

przez danego Usługobiorcę lub Klienta w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO.
3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO w następujących celach, na

następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

a)
Cel przetwarzania danych: Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której

dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy

(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż

adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

b)
Cel przetwarzania danych: Marketing bezpośredni
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres

przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez

osobę, której dane dotyczą.
Zakres przetwarzanych danych: Adres poczty elektronicznej

c)
Cel przetwarzania danych: Marketing
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Zakres przetwarzanych danych: Imię, adres poczty elektronicznej

d)
Cel przetwarzania danych: Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Zakres przetwarzanych danych: Adres poczty elektronicznej

e)
Cel przetwarzania danych: Prowadzenie ksiąg podatkowych
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji

podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu

okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)
Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa

firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

f)
Cel przetwarzania danych: Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec

Administratora
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres

przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer

lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO
4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży

konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot

obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób,

których dane dotyczą.
4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub

kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych

osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą

przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO mogą być przekazywane następującym

odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta Z SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA

GOLFOWEGO ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania

dostawy Produktu Klientowi.
4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w SERWISie INTERNETOWYM

WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO na zlecenie

Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
4.3.3. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży,

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w

SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za

pomocą systemu ankiet opiniujących.
4.3.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi

prowadzenie działalności gospodarczej, w tym SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO i świadczonych za jego pośrednictwem

Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA

GOLFOWEGO, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej

Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku

oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.3.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności

biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy

działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z

niniejszą polityką prywatności.
5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO
5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a

także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje

w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
5.2. Administrator może korzystać w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO z profilowania do celów marketingu bezpośredniego,

ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości

korzystania z Usług Elektronicznych w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO. Efektem korzystania z profilowania w SERWISIE

INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o

niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też

zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO. Mimo

profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych

warunków i dokonać zakupu w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO.
5.3. Profilowanie w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej

osoby na stronie np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w SERWISIE INTERNETOWYM

WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO

TOWARZYSTWA GOLFOWEGO. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie

przesłać np. kod rabatowy.
5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym

profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw

wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych

osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną

sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f)

(prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już

przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba,

której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego

marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez

przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub

korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO.
7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie

osoby odwiedzającej stronę SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie

pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz SERWIS INTERNETOWY WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO).

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony SERWISU INTERNETOWEGO

WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGOw następujących celach:
7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGOi pokazywania, że są zalogowani;
7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO

TOWARZYSTWA GOLFOWEGO;
7.2.4. dostosowywania zawartości strony SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO do indywidualnych preferencji Usługobiorcy

(np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO

TOWARZYSTWA GOLFOWEGO;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA

GOLFOWEGO;
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających SERWIS INTERNETOWY WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO poprzez anonimową

analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im

reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy

Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość

określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo

ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na

niektóre funkcjonalności SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki

Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez

nasz SERWIS INTERNETOWY WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia

przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików

Cookies.
7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych

przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7.6. Administrator może korzystać w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO z usług Google Analytics, Universal Analytics

dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować

ruch w SERWISIE INTERNETOWYM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób

zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu

SERWISEM INTERNETOWYM. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby

odwiedzające stronę SERWISU INTERNETOWEGO. Administrator korzystając z powyższych usług w SERWISIE INTERNETOWYM gromadzi takie dane jak źródła i

medium pozyskania odwiedzjących SERWIS INTERNETOWY WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO oraz sposób ich zachowania na stronie SERWISU

INTERNETOWEGO, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane

demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie SERWISU

INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.

dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.8. Administrator może korzystać w SERWISIE INTERNETOWYM z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie

działania podejmują odwiedzający SERWIS INTERNETOWY WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.

Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. SERWIS INTERNETOWY może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać

się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA GOLFOWEGO.